Ar-lein, Mae'n arbed amser

Treftadaeth

Yn yr 1850au, Merthyr Tudful oedd y dref fwyaf yng Nghymru. Mae dyfeisgarwch a chreadigrwydd bob amser wedi bod yn rhan o hanes diwydiannol Merthyr Tudful. P’un ai bod hynny yn sgil yr ysbrydoliaeth a ddaeth yn sgil y gweithfeydd haearn a osododd Merthyr Tudful ar y brig yn rhyngwladol neu o ganlyniad i’r ffaith mai Merthyr oedd lleoliad yr injan stêm gyntaf i dynnu llwyth ar gledrau.

Fodd bynnag, heddiw mae Merthyr Tudful yn parhau i fod yn un o economïau busnes mwyaf ffyniannus De Cymru sy’n cael ei gefnogi gan raglen fuddsoddi helaeth. Adleolwch eich busnes i Ferthyr Tudful a gwireddwch y cyfleoedd.

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?