Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gosod ffioedd tacsi

Mae Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 yn galluogi Cyngor Rhanbarthol i osod cyfraddau neu ffioedd yn y Rhanbarth am amser yn ogystal â phellter, a phob cost arall sy’n gysylltiedig â hurio cerbyd neu â threfniadau i dalu am hurio cerbyd o ran hurio cerbydau Hackney trwy ‘dabl o gostau’ wedi’i lunio neu ei amrywio’n unol â darpariaethau’r Ddeddf.

Rhaid i unrhyw amrywiad ar y ‘tabl o gostau’ ddigwydd mewn ymgynghoriad â’r fasnach dacsi a’r cyhoedd.

Am ragor o wybodaeth am ffioedd tacsi cysylltwch â’r Adran Drwyddedu ar 01685 726296.

 

Cysylltwch â Ni