Ar-lein, Mae'n arbed amser

Trwydded Gweithredwr Pont Bwyso

Rhaid i unrhyw un sy’n cynnal pwyso cyhoeddus am dâl gael tystysgrif gan Brif Arolygydd Pwysau a Mesurau sy’n dangos bod ganddyn nhw ddigon o wybodaeth i gyflawni’r dyletswyddau’n gywir. Caiff ymgeiswyr am dystysgrif eu profi ac mae galw arnyn nhw i ddangos eu bod yn gallu gweithredu pont bwyso’n foddhaol cyn rhoi’r dystysgrif.

Os ydych chi, neu’ch gweithwyr yn dymuno cael tystysgrif i weithredu fel pont bwyso gyhoeddus bydd angen i chi drefnu apwyntiad â swyddog safonau masnachu.

Defnyddiwch y ffurflen gysylltu â ni ar ochr y dudalen hon

Cysylltwch â Ni