Ar-lein, Mae'n arbed amser

Prosiectau Adfywio

Mae Adfywio Ffisegol yn rhan allweddol o adfywio’r Fwrdeistref Sirol.

Prosiectau blaenoriaethol 2012-2015 yw:

  • Rhaglen Adfywio Canol Tref Merthyr Tudful
  • Menter Treftadaeth Treflun Pontmorlais
  • Rhanbarth Gwella Busnes Canol Tref Merthyr Tudful
  • Rhaglen Adfywio Taf Bargoed
  • Gwelliannau Amgylcheddol a Threftadaeth Parc Cyfarthfa
  • Datgelu’r Dreftadaeth: Adfer Cafn a Thramffordd Cyfarthfa
  • Rhaglen Adfywio Ffisegol Parc Taf Bargoed
  • Cymunedau’n Newid Tirweddau: Hanes Parc Taf Bargoed

Bydd y prosiectau cyffrous hyn yn gwella golwg Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ac yn cyfrannu at adfywio economaidd a chymdeithasol yr ardal.