Ar-lein, Mae'n arbed amser

Corona Virus

Lefel rhybudd 4

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 4. Beth sydd angen ichi wneud ar lefel rhybudd 4.

Brechlyn COVID-19

Gwybodaeth ar y brechlyn, Canolfannau Brechu Cymunedol a cwestiynnau cyffredin

Testing Centres

Information on our local testing centres

Profi Torfol

Information on the data received from Mass Testing

Lleoedd Ysgolion, Gweithwyr Allweddol Hanfodol a Phrydau Ysgol am Ddim

Information about school places for critical workers and free school meals

Cau Ysgolion neu Ddosbarth a gofal plant

Cau Ysgolion neu Ddosbarth a gofal plant

Y Gronfa i fusnesau dan Gyfyngiadau symud

Y Gronfa i fusnesau dan Gyfyngiadau symud

Cynllun Taliad Hunanynysu

Cynllun Taliad Hunanynysu

Casgliadau Sbwriel, Ailgylchu a Gwastraff Swmpus

Casgliadau Sbwriel, Ailgylchu a Gwastraff Swmpus

Taliadau Tai Dewisol (TTD)

Cymorth ychwanegol pan rydych chi’n ei gweld hi’n anodd talu’ch rhent.

Angladdau a Mynwentydd

Canllawiau i aelodau’r cyhoedd ar effaith cyfyngiadau coronafeirws ar angladdau

Births, Deaths and Marriages

Births, Deaths and Marriages

Business Support - COVID 19

Business Support - COVID 19

Public Health

coronavirus

Council Tax

Council Tax

Canllaw Cyflenwi Bwyd a Chludfwyd

Yn dilyn cyfyngiadau newydd y Llywodraeth a osodwyd ar dafarndai, tai bwyta, caffis ac yn y blaen yn ystod pandemig Coronafeirws (COVID-19) mae’n bosibl y byddwch am newid y modd y mae eich busnes yn gweithredu ac yn arallgyfeirio, er enghraifft, drwy ystyried hysbysebu a darparu bwyd o’ch bwydlen arferol neu seigiau i’w cyflenwi neu fel cludfwyd.

Parks and Open Spaces

Parks and Open Spaces

Contact Centre

Contact Centre

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y