Ar-lein, Mae'n arbed amser

Coronafeirws

Lefel rhybudd 0

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 0. Beth sydd angen ichi wneud ar lefel rhybudd 0.

Testing

Information on the testing options currently available in Merthyr Tydfil

Brechlyn COVID-19

Gwybodaeth ar y brechlyn, Canolfannau Brechu Cymunedol a cwestiynnau cyffredin

Lleoedd Ysgolion, Gweithwyr Allweddol Hanfodol a Phrydau Ysgol am Ddim

Information about school places for critical workers and free school meals

Cau Ysgolion neu Ddosbarth a gofal plant

Cau Ysgolion neu Ddosbarth a gofal plant

Cynllun Taliad Hunanynysu

Cynllun Taliad Hunanynysu

Taliadau Tai Dewisol (TTD)

Cymorth ychwanegol pan rydych chi’n ei gweld hi’n anodd talu’ch rhent.

Angladdau a Mynwentydd

Canllawiau i aelodau’r cyhoedd ar effaith cyfyngiadau coronafeirws ar angladdau

Births, Deaths and Marriages

Births, Deaths and Marriages

Business Support - COVID 19

Business Support - COVID 19

Public Health

coronavirus

Council Tax

Council Tax

Canllaw Cyflenwi Bwyd a Chludfwyd

Yn dilyn cyfyngiadau newydd y Llywodraeth a osodwyd ar dafarndai, tai bwyta, caffis ac yn y blaen yn ystod pandemig Coronafeirws (COVID-19) mae’n bosibl y byddwch am newid y modd y mae eich busnes yn gweithredu ac yn arallgyfeirio, er enghraifft, drwy ystyried hysbysebu a darparu bwyd o’ch bwydlen arferol neu seigiau i’w cyflenwi neu fel cludfwyd.

Parks and Open Spaces

Parks and Open Spaces

Contact Centre

Contact Centre

Social Services

Social Services

Transport & Travel

Transport & Travel

Building Closures

Building Closures