Ar-lein, Mae'n arbed amser

Coronafeirws (COVID-19)

Rheolau diweddaraf Coronafeirws ar gyfer Cymru

Gweld y Canllawiau Lefel Rhybudd COVID diweddaraf gan Lywodraeth Cymru

Profi

Gwybodaeth am yr opsiynau profi ar gael ym Merthyr Tudful

Cau Ysgolion neu Ddosbarth a gofal plant

Cau Ysgolion neu Ddosbarth a gofal plant

Cynllun Taliad Hunanynysu

Cynllun Taliad Hunanynysu

Taliadau Tai Dewisol (TTD)

Cymorth ychwanegol pan rydych chi’n ei gweld hi’n anodd talu’ch rhent.

Canllaw Cyflenwi Bwyd a Chludfwyd

Yn dilyn cyfyngiadau newydd y Llywodraeth a osodwyd ar dafarndai, tai bwyta, caffis ac yn y blaen yn ystod pandemig Coronafeirws (COVID-19) mae’n bosibl y byddwch am newid y modd y mae eich busnes yn gweithredu ac yn arallgyfeirio, er enghraifft, drwy ystyried hysbysebu a darparu bwyd o’ch bwydlen arferol neu seigiau i’w cyflenwi neu fel cludfwyd.

Transport and Travel

Transport and Travel

Credyd Cynhwysol - Hawlydd Newydd oherwydd COVID-19?

Ydych chi- neu rhywun rydych yn ei adnabod- yn hawliwr Credyd Cynhwysol newydd oherwydd sefyllfa waith a effeithir gan coronafeirws?

Llinell Gymorth y Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Mae'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn RhCT eisiau parhau i gefnogi teuluoedd yn ystod y cyfnod heriol yma.

Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch 2022-2023

Mae’r Cynllun Rhyddhad Ardrethi Manwerthu, Hamdden a Lletygarwch ar gael i fusnesau cymwys sy’n gweithredu yn y sectorau manwerthu, hamdden a lletygarwch.