Ar-lein, Mae'n arbed amser

Coronafeirws (COVID-19)

Lefel rhybudd 2

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 2. Beth sydd angen ichi wneud ar lefel rhybudd 2.

Testing

Information on the testing options currently available in Merthyr Tydfil.

Brechlyn COVID-19

Gwybodaeth ar y brechlyn, Canolfannau Brechu Cymunedol a cwestiynnau cyffredin

Lleoedd Ysgolion, Gweithwyr Allweddol Hanfodol a Phrydau Ysgol am Ddim

Lleoedd Ysgolion, Gweithwyr Allweddol Hanfodol a Phrydau Ysgol am Ddim

Cau Ysgolion neu Ddosbarth a gofal plant

Cau Ysgolion neu Ddosbarth a gofal plant

Cronfa Cadernid Economaidd (CCE) Llywodraeth Cymru – Cronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig (AA) Ionawr 2022

Cronfa Cadernid Economaidd (CCE) Llywodraeth Cymru – Cronfa Argyfwng Ardrethi Annomestig (AA) Ionawr 2022

Cynllun Taliad Hunanynysu

Cynllun Taliad Hunanynysu

Taliadau Tai Dewisol (TTD)

Cymorth ychwanegol pan rydych chi’n ei gweld hi’n anodd talu’ch rhent.

Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau

Births, Deaths and Marriages

COVID-19 Business Support

Business Support - COVID 19

Public Health

coronavirus

Council Tax

Council Tax

Canllaw Cyflenwi Bwyd a Chludfwyd

Yn dilyn cyfyngiadau newydd y Llywodraeth a osodwyd ar dafarndai, tai bwyta, caffis ac yn y blaen yn ystod pandemig Coronafeirws (COVID-19) mae’n bosibl y byddwch am newid y modd y mae eich busnes yn gweithredu ac yn arallgyfeirio, er enghraifft, drwy ystyried hysbysebu a darparu bwyd o’ch bwydlen arferol neu seigiau i’w cyflenwi neu fel cludfwyd.

Contact Centre

Contact Centre

Transport & Travel

Transport & Travel

Housing Support

Housing Support

Credyd Cynhwysol - Hawlydd Newydd oherwydd COVID-19

Ydych chi- neu rhywun rydych yn ei adnabod- yn hawliwr Credyd Cynhwysol newydd oherwydd sefyllfa waith a effeithir gan coronafeirws?

LLinell Gymorth y Gwasanaeth Seicoleg Addysg

Mae'r Gwasanaeth Seicoleg Addysg yn RhCT eisiau parhau i gefnogi teuluoedd yn ystod y cyfnod heriol yma.