Ar-lein, Mae'n arbed amser

Refuse, Recycling and Bulky Waste Collections

Refuse, Recycling and Bulky Waste Collections

School closures, emergency childcare and free school meals

Information about School closures, emergency childcare and free school meals

Business Support - COVID 19

Business Support - COVID 19

Angladdau a Mynwentydd

Canllawiau i aelodau’r cyhoedd ar effaith cyfyngiadau coronafeirws ar angladdau

Public Health

coronavirus

Council Tax

Council Tax

Canllaw Cyflenwi Bwyd a Chludfwyd

Yn dilyn cyfyngiadau newydd y Llywodraeth a osodwyd ar dafarndai, tai bwyta, caffis ac yn y blaen yn ystod pandemig Coronafeirws (COVID-19) mae’n bosibl y byddwch am newid y modd y mae eich busnes yn gweithredu ac yn arallgyfeirio, er enghraifft, drwy ystyried hysbysebu a darparu bwyd o’ch bwydlen arferol neu seigiau i’w cyflenwi neu fel cludfwyd.

Births, Deaths and Marriages

Births, Deaths and Marriages

Parks and Open Spaces

Parks and Open Spaces

Contact Centre

Contact Centre

Traffic information From Traffic Wales

Please also check local radio and television bulletins will help to keep you informed of any traffic issues or road closures.

Social Services

Social Services

Licensing

Licensing

Transport & Travel

Transport & Travel

Building Closures

Building Closures

Housing Support

Housing Support

Volunteering

Information and support for the third sector and community groups on the Coronavirus / Covid-19 outbreak

Request for assistance if self-isolating

Request for assistance if self-isolating

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y