Ar-lein, Mae'n arbed amser

Corona Virus

Profi Torfol

Gall pawb sydd yn byw neu’n gweithio ym Merthyr Tudful yn awr gael prawf Covid-19 am ddim p’un ai bod ganddynt symptomau ai peidio.

Cynllun Taliad Hunanynysu

Cynllun Taliad Hunanynysu

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau Symud

Cyfnod Atal - Hydref 2020

Ar dydd Llun 19 Hydref cyhoeddodd Mark Drakeford, y Prif Weinidog y bydd “cyfnod atal” byr, llym yn cael ei gyflwyno ar gyfer Cymru gyfan o dydd Gwener 23 Hydref er mwyn helpu i gael rheolaeth dros y coronafeirws unwaith yn rhagor.

Cyfnod Clo Lleol

Restrictions to reduce the spread of coronavirus and protect public health

Testing Centres

Information on our local testing centres

Emergency childcare and free school meals

Information about emergency childcare and free school meals

Cau Ysgolion neu Ddosbarth a gofal plant

Cau Ysgolion neu Ddosbarth a gofal plant

Casgliadau Sbwriel, Ailgylchu a Gwastraff Swmpus

Casgliadau Sbwriel, Ailgylchu a Gwastraff Swmpus

Angladdau a Mynwentydd

Canllawiau i aelodau’r cyhoedd ar effaith cyfyngiadau coronafeirws ar angladdau

Births, Deaths and Marriages

Births, Deaths and Marriages

Business Support - COVID 19

Business Support - COVID 19

Public Health

coronavirus

Council Tax

Council Tax

Canllaw Cyflenwi Bwyd a Chludfwyd

Yn dilyn cyfyngiadau newydd y Llywodraeth a osodwyd ar dafarndai, tai bwyta, caffis ac yn y blaen yn ystod pandemig Coronafeirws (COVID-19) mae’n bosibl y byddwch am newid y modd y mae eich busnes yn gweithredu ac yn arallgyfeirio, er enghraifft, drwy ystyried hysbysebu a darparu bwyd o’ch bwydlen arferol neu seigiau i’w cyflenwi neu fel cludfwyd.

Parks and Open Spaces

Parks and Open Spaces

Contact Centre

Contact Centre

Social Services

Social Services

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y