Ar-lein, Mae'n arbed amser

Hawliadau yswiriant y Cyngor

Mae hawliadau yswiriant a gyflwynir gan drydydd parti yn erbyn y Cyngor yn cael eu trin gan yr Adran Yswiriant. 

Nid yw cyflwyno hawliad yn rhoi hawl awtomatig i chi i iawndal am gostau neu anafiadau. Y rheswm dros yr hawliad yw y bu bai ar ran y Cyngor. Y mae felly'n angenrheidiol eich bod chi'n profi bod y Cyngor yn gyfreithiol atebol am eich colled.

Manylion am ein Hyswirwyr Atebolrwydd Cyhoeddus ac Atebolrwydd Cyflogwyr

O 1 Ebrill 2016 caiff Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ei yswirio gan Aspen Insurance ar gyfer yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ac yswiriant atebolrwydd cyflogwyr; ein rhif polisi yw l0A6HNT16A0U (EL) / l0A6HNT16B0U (PL).

Manylion am y Porth Hawliadau – Cyfreithwyr Trydydd Parti

Mae angen i gyfreithwyr trydydd parti gyflwyno hawliadau am anafiadau ar ôl 31 Gorffennaf 2013 trwy’r porth hawliadau.

Manylion porth y Cyngor yw:

Enw: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful Rhif y Sefydliad: G00316

Twyll

Rydym yn ymrwymedig i amddiffyn cronfeydd y cyhoedd rydym yn eu trafod ac atal a nodi twyll. Mae’n bosibl y byddwn yn rhannu gwybodaeth am hawliadau â sefydliadau a chyrff cyhoeddus eraill.

Bydd darparu gwybodaeth ffug neu gamarweiniol yn fwriadol yn cael ei adrodd i’r heddlu bôn tro i ymchwilio i’r mater a bydd camau’n cael eu cymryd i adennill costau.

Cysylltwch â Ni

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y