Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cynrychiolwyr Etholedig

Dewch o hyd i'ch Cynghorydd, eich AS, eich ASE, eich AC a gwybodaeth am Gynghorau Cymuned.

Aelodau Seneddol (AS)

Yn cynrychioli diddordebau'r holl bobl yn eu hetholaeth yn Nhŷ'r Cyffredin.

Aelodau Senedd Ewrop (ASE)

Yn cynrychioli diddordebau'r bobl yn eu rhanbarth yn senedd Ewrop.

Aelodau'r Cynulliad (AC)

Caiff aelodau'r cynulliad eu hethol i gynrychioli pobl Cymru ar lefel ranbarthol a chenedlaethol.

Dewch o hyd i'ch Cynghorydd

Chwilio yn ôl enw, ward neu blaid wleidyddol.

Cynghorau Cymuned

Dim ond un cyngor cymuned sydd yn ardal Merthyr Tudful.