Ar-lein, Mae'n arbed amser

Arbedion Effeithlonrwydd 2020/21

Er mwyn cyflenwi cyllideb gytbwys ar gyfer 2020/21 mae’n rhaid i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wneud arbedion. 

Er mwyn cydnabod yr arbedion hyn, cafodd nifer o gynigion, y mae’r Cyngor wedi cytuno i ymgynghori arnynt, eu gosod ger bron.

Mae eich safbwyntiau’n bwysig i ni, felly cliciwch y ddolen isod i darllen y cynigion, a rhowch wybod i ni beth yw eich adborth.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y