Ar-lein, Mae'n arbed amser

Arolwg Preswylwyr 2018

Fel Cyngor Lleol, rydym yn gyfrifol am ystod eang o wasanaethau fel casglu sbwriel, glanhau strydoedd, cynllunio, addysg, gwasanaethau gofal cymdeithasol a chynnal a chadw ffyrdd.

Mae'n bwysig i ni fod trigolion yn teimlo'n wybodus iawn am y gwasanaethau a'r manteision rydym yn eu darparu ac maent hefyd yn fodlon â'r ffordd yr ydym yn rhedeg.

Cymerwch ychydig funudau i gwblhau ein harolwg a dywedwch wrthym beth ydych chi'n ei feddwl.

Bydd crynodeb cyffredinol o'ch adborth yn cael ei gyfathrebu yn yr hydref.

Diolch am gymryd yr amser i gwblhau'r arolwg hwn.

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y