Ar-lein, Mae'n arbed amser

Strategaeth Toiledau Merthyr Tudful

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful gyfrifoldeb i asesu angen y gymuned am doiledau a rhoi cynllun ar waith i ddiwallu'r anghenion a nodir.

Mae'n rhaid i'r Cyngor baratoi a chyhoeddi strategaeth toiledau lleol erbyn 31ain Mai 2019.

Er mwyn helpu i nodi’r angen, mae'r cyngor yn ceisio barn trigolion ac ymwelwyr i'r fwrdeistref sirol. Bydd yr arolwg yn rhedeg o 3ydd Medi i 28ain Medi 2018.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y