Ar-lein, Mae'n arbed amser

Strategaeth Toiledau Merthyr Tudful

MO  dan Ddeddf Iechyd Cyhoeddus (Cymru) 2017 mae gennym gyfrifoldeb i baratoi a chyhoeddi Strategaeth Toiledau Lleol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful erbyn 31 Mai 2019.  

Y cam cyntaf wrth ddatblygu ein strategaeth oedd asesu anghenion y gymuned ar gyfer Toiledau. Cwblhawyd y gwaith hwn yn Hydref 2018. Gellir dod o hyd i'r Strategaeth Ddrafft lawn yma. Mae’r ymgynghoriad hwn ar y Strategaeth Ddrafft sydd wedi cael ei chynhyrchu a bydd yn cael ei gynnal o 20 Rhagfyr 2018 i 14 Mawrth 2019.

Rydym yn croesawu sylwadau gan breswylwyr ac ymwelwyr i’r fwrdeistref sirol. At ddibenion yr arolwg hwn a’r Strategaeth Ddrafft, mae’r term ‘toiled’ yn cynnwys cyfleusterau newid ar gyfer babanod a phobl sydd ag anableddau. Gallant gael eu lleoli mewn adeiladau cyhoeddus tebyg i lyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol, adeiladau preifat tebyg i gaffis a siopau yn ogystal â Toiledau cyhoeddus sy’n cael eu cynnal gan y Cyngor.

Mae gennych nifer o hawliau sy’n ymwneud â’r wybodaeth yr ydym yn ei gadw amdanoch, gan gynnwys yr hawl i gyrchu’ch gwybodaeth a gwneud cwyn os ydych yn anhapus gyda’r modd y mae’ch gwybodaeth yn cael ei brosesu. Am ragor o wybodaeth ynghylch sut ydym yn prosesu’r wybodaeth a’ch hawliau, dilynwch y ddolen yma.

Bydd yr arolwg hwn yn cau ddydd Iau, 14 Mawrth 2019.

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y