Ar-lein, Mae'n arbed amser

O'r mathau o etholiadau a sut i gofrestru i sut a ble i bleidleisio a chanlyniadau etholiadau.

Etholiad Seneddol ddydd Iau 12 Rhagfyr 2019

Mae Etholiad Seneddol wedi ei alw ar ddydd Iau 12 Rhagfyr 2019.

Cofrestru i Bleidleisio

Mae’n rhad ac am ddim, yn gyflym, ac yn hawdd cofrestru ar-lein.

Etholiadau Cyfredol

Cael gwybod pa etholiadau lleol a chyffredinol sydd ar y gweill yn Merthyr Tyudful

Sut i Bleidleisio

Y gwahanol ffyrdd o bleidleisio mewn gorsaf, trwy'r post neu drwy ddirprwy.

Gwneud newidiadau i’ch cofrestriad

Beth i’w wneud os ydych wedi newid eich enw neu symud cartref.

Canlyniadau Etholiadau

Gweld canlyniadau'r etholiad diweddaraf a chanlyniadau etholiadau blaenorol.

Arolygon Etholiad

Mae’r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru ar fin cynnal arolwg o’r trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Mathau Gwahanol o Etholiadau

Gallwch gael gwybodaeth am y gwahanol fathau o etholiadau a phwy sy’n gymwys i bleidleisio ynddynt.

Adolygiadiadau Dosbarthiadau Pleidleisio 2019

Adolygiad o Ardaloedd Pleidleisio, Mannau Pleidleisio a Gorsafoedd Pleidleisio

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y