Ar-lein, Mae'n arbed amser

Arolygon Etholiad

Mae’r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cwblhau rhan gyntaf eu harolwg o Merthyr Tudful ac wedi cyhoeddi Cynigion Drafft.

Nid oes unrhyw gynigion i newid nifer y wardiau felly byddant yn aros yn 11 oed, ond maent wedi gwneud newidiadau mewn tair o'r wardiau sy'n golygu bod y cyngor yn mynd o 33 cynghorydd i lawr i 30 cynghorydd.

Mae'r Comisiwn yn annog sylwadau ar y cynigion drafft hyn y dylid eu hanfon at:

Y Prif Weithredwr
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru
Ty Hastings
Llys Fitzalan
Caerdydd
CF24 0BL

neu drwy'r e-bost at ymgynghoriadau@ffiniau.cymru

heb fod yn hwyrach na 15 Gorffennaf 2019

Sylwch y gellir cyhoeddi'r sylwadau a gyflwynir.  Os na fydd yr ymatebydd yn dymuno datgelu ei enw mai'i gyfeiriad yn gyhoeddus, rhaid nodi hyn yn eglur yn yr ymateb.

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y