Ar-lein, Mae'n arbed amser

Diwygiadau Ffinia Cynghorau

Cafodd Argymhellion Terfynol Comisiwn Ffiniau Cymru ar gyfer y trefniadau etholiadol ar gyfer Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful eu cymeradwyo ar 11 Awst 2021.

Mae Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cynnal arolwg o drefniadau etholiadol Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ac wedi cyhoeddi Adroddiad Argymhellion Terfynol a gymeradwywyd gyda gwelliannau bach.

Mae'r newidiadau a'u cyntunwyd gan Lywodraeth Cymru yn golygu y bydd Merthyr Tudful yn gwed gostyngiad yn ei nifer o gynghorwyr gan tri, un o bon un wardiau Dowlais, Gurnos a Parc; gyda newid o cyngor o 33 I 30 aelod.

Y rhestr o wardiau cadwedig:

  • Bedlinog a Threlewis
  • Cyfarthfa
  • Dowlais a Phant
  • Gurnos
  • Park / Y Parc
  • Penydarren
  • Plymouth
  • Town
  • Treharris
  • Faenor

Bydd y newidiadau hyn yn dod i rym o'r etholiad llywodraeth leol nesaf a fydd yn cael ei gynnal ym mis Mai 2022.