Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwneud newidiadau i’ch cofrestriad

Os bydd eich amgylchiadau yn newid fel symud cartref neu newid eich enw, bydd angen i chi ailgofrestru.

Symud cartref

Os ydych yn symud adref bydd angen i chi ailgofrestru. Cofiwch bydd angen i bob person sy’n gymwys i bleidleisio yn y cartref gofrestru’n unigol.

Newid eich enw

Os yw eich enw yn newid bydd angen i gwblhau ac arwyddo ffurflen newid enw. Ni all gael ei gwblhau ar-lein. Bydd angen i chi ddarparu dogfen berthnasol fel copi o’ch tystysgrif priodas, gweithred newid enw neu dystysgrif geni ddiwygiedig er mwyn mynd gyda’r ffurflen.

Dod i ffwrdd o’r gofrestr agored

Mae dwy gofrestr

  • Mae’r gofrestr etholiadol yn rhestri enwau a chyfeiriadau pawb sydd wedi cofrestru i bleidleisio ac sy’n cael ei defnyddio am resymau etholiadol. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer rhesymau cyfyngedig eraill yn benodol y gyfraith, fel datgelu trosedd, galw pobl ar gyfer gwasanaeth rheithgor a gwirio am geisiadau credyd. 
  • Mae’r gofrestr agoriadol yn rhan o’r gofrestr etholiadol ac nid yw’n cael ei ddefnyddio ar gyfer etholiadau. Gall y rhestr hon gael ei brynu gan unrhyw berson, cwmni neu sefydliad ar gyfer rhesymau marchnata. Bydd eich enw a’ch cyfeiriad yn cael ei gynnwys yn y gofrestr agored oni bai eich bod yn gofyn iddynt gael ei gymryd i ffwrdd. Ni fydd cymryd eich manylion i ffwrdd o’r gofrestr agored yn effeithio ar eich hawl i bleidleisio.

Mae’n rhaid i chi fod ar y gofrestr etholiadau ond gallwch ddewis cael eich rhestruneu beidio cael eich rhestru ar y gofrestr agored.

Cysylltwch â Ni

A oeddech yn chwilio amdano?