Etholiad Seneddol

Mae Etholiad Seneddol wedi'i drefnu ar gyfer dydd Iau 8 Mehefin 2017 a chynhelir YR ETHOLIAD LLYWODRAETH LEOL WEDI'U HAIL AMSERLENNU AR GYFER WARD CYFARTHFA AR YR UN DIWRNOD.

Hefyd bwriedir cynnal etholiad i benodi Cynghorwyr lleol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful ar 4 Mai 2017, ac mae manylion am hyn ar gael drwy'r ddolen hon.

 

Manylion ar gyfer yr etholiad Seneddol & Etholiad Llywodraeth Leol ar ddydd Iau 8 Mehefin 2017:

Bydd y Gorsafoedd Pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm a bydd pob etholwr cymwys yn derbyn cerdyn pleidleisio sy’n dweud wrtho pa orsaf bleidleisio sydd wedi ei dynodi iddo a sut i fwrw pleidlais. Os na allwch gyrraedd gorsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad, mae’n bosibl i chi wneud cais am bleidlais drwy'r post neu bleidlais drwy ddirprwy, ond mae’r dyddiadau cau yn agosáu felly anfonwch eich ceisiadau cyn gynted â phosibl.

Cynhelir y Cyfrif ar gyfer yr Etholiad Seneddol yng Nghanolfan Hamdden Merthyr Tudful yn syth ar ôl diwedd y pleidleisio am 10 pm ddydd Iau 8 Mehefin 2017.

Fe fydd y Cyfrif ar gyfer Etholiad Ward Cyfarthfa a aildrefnwyd yn digwydd yng Nghanolfan Hamdden Merthyr Tudful yn syth ar ôl diwedd y pleidleisio am 10 pm ddydd Iau 8 Mehefin 2017.

  • Bydd cardiau pleidleisio yn anfon ar ôl 8 Mai 2017
  • Dyddiad cau cofrestru ar gyfer pleidleisio – Canol Nos Dydd Llun 22 Mai 2017
  • Dyddiad cau cyflwyno cais pleidleisio drwy'r post - 5pm Dydd Mawrth 23 Mai 2017
  • Dyddiad cau cyflwyno cais pleidleisio drwy ddirprwy - 5pm Dydd Mercher 31 Mai 2017
  • Bydd y dyraniad cyntaf o becynnau pleidleisio drwy’r post yn digwydd o gwmpas ym ganol Mai

Hysbysiadau - Etholiad Seneddol y DU:

 Hysbysiadau - Rhanbarth Etholiad Cyfarthfa:

Gall trigolion sydd heb eu cofrestru neu angen cymorth gysylltu â thîm etholiadau'r Cyngor ar 01685 725202 neu electoral@merthyr.gov.uk

Ar gyfer pob ymholiad o’r wasg neu'r cyfryngau, cysylltwch â 01685 725166 neu e-bost corporate.communications@merthyr.gov.uk

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng h I L ll m N O P ph r rh s T th U w Y