Ar-lein, Mae'n arbed amser

Etholiad Seneddol ddydd Iau 12 Rhagfyr 2019

Bydd y Gorsafoedd Pleidleisio ar agor rhwng 7am a 10pm a bydd pob etholwr cymwys yn derbyn cerdyn pleidleisio i’w hysbysu am ba orsaf bleidleisio y cafodd ei glustnodi a sut i fwrw pleidlais.

Os ydych yn rhagweld y cewch unrhyw anawsterau i gyrraedd gorsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad am ba bynnag reswm, gan gynnwys y posibilrwydd o amodau tywydd gwael, gallech wneud cais am bleidlais drwy'r post neu bleidlais drwy ddirprwy, ond mae’r dyddiad cau ar gyfer hyn yn fuan, felly cyflwynwch eich ceisiadau cyn gynted â phosibl.

Bydd y Cyfrif ar gyfer yr Etholiad Seneddol yn digwydd yng Nghanolfan Hamdden Merthyr Tudful yn syth ar ôl cau’r bleidlais am 10pm ddydd Iau 12 Rhagfyr 2019.

Gall preswylwyr sydd heb gofrestru neu sydd ag angen cymorth gysylltu â Thîm Etholiadau’r Cyngor ar 01685 725284 neu electoral@merthyr.gov.uk

Am holl ymholiadau’r wasg a’r cyfryngau, ffoniwch 01685 725166 neu e-bostio corporate.communications@merthyr.gov.uk

Oeddech chi’n chwilio am?

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y