Ar-lein, Mae'n arbed amser

Arolwg o Etholaethau Seneddol

Mae'r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn gyfrifol am arolygu ffiniau etholaethau seneddol yng Nghymru.

Mae cynigion cychwynnol y Comisiwn ar gael ar hyn o bryd ar gyfer ymgynghori â'r cyhoedd a gellir eu gweld ar eu gwefan, ynghyd â mwy o fanylion am y fframwaith statudol perthnasol a dull cyffredinol y Comisiwn a meini prawf adolygu.

Copi papur o'r adroddiad a'r cynllun ar gyfer ardal Merthyr Tudful ar gael i'w archwilio gan y chyhoedd yn y Llyfrgell Ganolog.

Cysylltwch â Ni