Ar-lein, Mae'n arbed amser

Arolwg o Etholaethau Seneddol

Mae'r Comisiwn Ffiniau i Gymru yn gyfrifol am arolygu ffiniau etholaethau seneddol yng Nghymru.

Dechreuodd y Comisiwn Ffiniau i Gymru Arolwg 2023 o etholaethau seneddol yng Nghymru yn 2021 ac roedd Deddf Etholaethau Seneddol 1986 (fel y’i diwygiwyd) yn ei gwneud yn ofynnol i’r Comisiwn gyflwyno ei Argymhellion Terfynol i’r Senedd erbyn 1 Gorffennaf 2023.

Mae'r ffiniau sy'n effeithio ar Ferthyr Tudful wedi cael eu newid i Ferthyr Tudful ac Aberdâr a byddant yn dod i rym yn yr Etholiad Cyffredinol nesaf a gynhelir erbyn mis Ionawr 2025.

Dewch o hyd i'r Argymhellion Terfynol yma

 

Cysylltwch â Ni