Ar-lein, Mae'n arbed amser

Etholiadau Cyfredol

Mae is-etholiad wedi'i alw am Gynghorydd llywodraeth leol i gynrychioli Ward Cyfarthfa

Bydd y Gorsafoedd pleidleision ar agor 7am a 10pm ar dydd Iau 11 Ebrill 2019, ond mae’n bosibl i chi wneud cais am bleidlais drwy’r post neu bleidlais drwy ddirprwy. Mae’r dyddiadau cau yn agosáu felly felly gwiriwch yr amserlen a anfonwch eich ceisiad cyn gynted â phosibl!  

Gall trigolion sydd heb eu cofrestru neu angen cymorth gysylltu â thîm Etholiadau'r Cyngor ar 01685 725284 neu electoral@merthyr.gov.uk

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y