Ar-lein, Mae'n arbed amser

Etholiadau Cyfredol

 

Bydd y cyhoeddiadau ar y dudalen hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am unrhyw gyhoeddiadau etholiad fel hysbysiadau am swyddi gwag aelod etholiedig, hysbysiadau am etholiadau sydd i ddod a datganiadau am bwy sydd wedi’u henwebu

Yr etholiad nesaf i gael ei hamserlennu ym mis Mai 2020, ar gyfer Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru; ond mae’n bosibl y caiff isetholiadau eu galw o bryd i’w gilydd, felly mae’n syniad da gwirio’r dudalen hon yn rheolaidd.

A oeddech yn chwilio amdano?
A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y