Ar-lein, Mae'n arbed amser

Etholiadau Senedd Ewrop - Cymru

Etholiadau Senedd Ewrop - Cymru - Dydd Iau 23 Mai 2019

Dilysu
Fel Dirprwy Swyddog Canlyniadau Lleol, rwy'n datgan, ar ôl gwirio'r papurau pleidleisio, mai'r nifer a bleidleisiodd ar gyfer ardal Merthyr Tudful yw:
  • Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio wedi'u dilysu o'r gorsafoedd pleidleisio: 8,902
  • Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio drwy'r post wedi'u dilysu: 3,801
  • Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a ddilyswyd: 12,703
  • Yr etholwyr: 43,383
  • Nifer y pleidleiswyr: 29%

Pleidlais ar Orsaf Bleidleisio Merthyr Tudful

Canlyniad Merthyr Tudful

Canlyniad Cymru Gyfan

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y