Ar-lein, Mae'n arbed amser

Etholiadau Cyfredol

Rydym wedi cyhoeddi ein canllawiau ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop y disgwylir iddynt gael eu cynnal ar Dydd Iau 23 Mai 2019.   Bydd yr etholiadau yn cael eu cynnal mewn aelod-wladwriaethau'r UE rhwng Dydd Iau 23 a Dydd Sul 26 Mai 2019.

Gellir anfon y papurau enwebu at y Swyddog Canlyniadau Rhanbarthol, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP rhwng 10.00yb bore a 4.00yh prynhawn ar unrhyw ddiwrnod gwaith o ddyddiad yr hysbysiad hwn ond fan bellaf erbyn 4.00yb prynhawn ar Ddydd Iau 25 Ebrill 2019.

Bydd y Gorsafoedd Pleidleisio ar agor rhwng 7yb a 10yh a bydd pob etholwr cymwys yn derbyn cerdyn pleidleisio sy’n dweud wrtho pa orsaf bleidleisio sydd wedi ei dynodi iddo a sut i fwrw pleidlais. Os na allwch gyrraedd gorsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad, mae’n bosibl i chi wneud cais am bleidlais drwy'r post neu bleidlais drwy ddirprwy (gweler y dyddiadau allweddol isod ar gyfer y dyddiadau cau).

Dyddadau pwysig:

  • Bydd cardiau pleidleisio yn anfon ar ôl Dydd Llun 23 Ebrill 2019
  • Dyddiad cau cofrestru ar gyfer pleidleisio Dydd Mawrth 7 Mai 2019
  • Dyddiad cau cyflwyno cais pleidleisio drwy'r post - 5yh Dydd Mercher 8 Mai 2019
  • Dyddiad cau cyflwyno cais pleidleisio drwy ddirprwy - 5yh Dydd Mercher 15 Mai 2019
  • Bydd y dyraniad cyntaf o becynnau pleidleisio drwy’r post yn digwydd o gwmpas ym ganol Dydd Iau 2 Mai 2019
  • Cyfrif pleidleisiau – Dydd Sul 26 Mai 2019

Gall trigolion sydd heb eu cofrestru neu angen cymorth gysylltu â thîm etholiadau'r Cyngor ar 01685 725284 neu electoral@merthyr.gov.uk

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y