ID Parade

Rydym o’r farn y gallai’r bobl ganlynol ein helpu ni â’n hymholiadau mewn perthynas ag amrywiol droseddau sbwriel. Allwch chi helpu i’w henwi?

Trosedd

Littering

Merthyr Tydfil Town Centre

03/05/16

Hunaniaeth

Trosedd

Littering

Bus Stop Outside DW Fitness, Cyfarthfa Retail Park

09/02/16

Hunaniaeth

Trosedd

Littering

Merthyr Tydfil Town Centre Bus Station

29/02/16

Hunaniaeth

Mae’r delweddau o’r person(au) uchod wedi eu harddangos i gynorthwyo’r Cyngor at ddibenion adnabod mewn perthynas â throseddau sbwriel posibl. Nid yw’r Cyngor yn gwneud unrhyw honiad fod yr unigolion hyn am gael eu herlyn am unrhyw drosedd sbwriel. 

ay o wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng h I L ll m N O P ph r rh s T th U w Y