Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwneud cais am dystysgrif geni

Cam 1 o 4

I’w gwblhau gan yr unigolyn sy’n gwneud cais am dystysgrif

Drwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost byddwn yn anfon copi o'ch ffurflen atoch

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y