Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ryddhad Ardrethi Busnes

Cam 1 o 8

Manylion y Sefydliad

Cais gan Elusen neu Sefydliad sy’n gwneud cais am Ryddhad Ardrethi o dan Adran 43,45 47, 48 a 63 o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1988.

Drwy gyflwyno eich cyfeiriad e-bost byddwn yn anfon copi o'ch ffurflen atoch.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y