Ar-lein, Mae'n arbed amser

Loading...

Coronavirus Free School Meal Form

Cam 1 o 3

Gwiriwch yr hawl

Cam 2 o 3
Cam 3 o 3

Crynodeb

Cyfeirnod :

E-bost :

Rhif ffôn symudol (neu linell tir) :


Datganiad

Os ydw i wedi hawlio unrhyw dalebau/taliadau trwy dwyll ac nad oes gennyf hawl i dderbyn y budd-dal hwn ar ran plant sy’n teilyngu prydau ysgol am ddim ac yn byw yn y cyfeiriad a nodir, yna rwy’n atebol i adennill yr arian/gwerth ariannol y talebau a roddwyd ac unrhyw gostau a ysgwyddwyd.

Cwblhawyd

Cyflwynwyd y Ffurflen

Rhif eich cais yw

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y