Ar-lein, Mae'n arbed amser

Mis Hanes Pobl Dduon

  • Categorïau : Press Release
  • 09 Hyd 2020
black-history-month-both

Mis Hanes Pobl Dduon yw mis Hydref ac mae wedi cael ei ddathlu yng Nghymru a ledled y DU ers dros 30 o flynyddoedd fel ffordd o gydnabod a dathlu cyfraniad pobl dduon ym mhob agwedd o’n diwylliant a’n cymdeithas. Mae’n hyrwyddo gwell dealltwriaeth o hanes a diwylliant du, mae’n herio anghydraddoldeb a brofwyd gan lawer o gymunedau du ac yn hybu parch at wahaniaethau diwylliannol.

Mae rhaglen eleni yn symud at ‘Hanes Pobl Dduon Cymru’ – yn hytrach na ‘Mis Hanes Pobl Dduon Cymru ‘ – gyda blwyddyn gron o weithgaredd yn dwyn yr enw ‘Hanes Pobl Dduon Cymru 365’. Bydd yn rhedeg tan 30 Medi 2021.

Y thema eleni yw ‘2000 Cenedl – Dathlu Amrywiaeth’. Mae pobl o ddisgyniad Affricanaidd a Charibïaidd yn hanu o tua 200 o wahanol grwpiau ethnig gydag amrywiaeth o dros 2000 o ieithoedd a llawer o draddodiadau diwylliannol.

Am ragor o wybodaeth a sut i ddarganfod am ddigwyddiadau yng Nghymru, dilynwch dudalen Facebook ar gyfer Mis Hanes Pobl Dduon Cymru  http://www.facebook.com/BHMWales

Neu ewch i:
https://bhmwales.org.uk/events/black-history-wales-2020/
https://racecouncilcymru.org.uk/

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni