Ar-lein, Mae'n arbed amser

Coleg Merthyr Tudful - y cyd-berfformiwr orau yng Nghymru

  • Categorïau : Press Release
  • 08 Chwef 2019
The College Merthyr Tydfil.jpg

Heddiw, enwyd Coleg Merthyr Tudful fel y Coleg galwedigaethol sy'n perfformio orau ar y cyd yng Nghymru yn 2017/18 am yr ail flwyddyn yn olynol, gan sicrhau cyfradd lwyddo gyffredinol o 86%, 2% yn uwch na chyfartaledd y sector Cymraeg, sef 84%. Yn ogystal, mae'r Coleg yn cael ei restru fel y Coleg sy'n perfformio orau yng Nghymru o ran prif gymwysterau.

Mae'r cyfraddau llwyddo, a gyhoeddwyd yn adroddiad canlyniadau dysgwyr Llywodraeth Cymru hefyd yn nodi bod y coleg yn ail ar y rhestr yng Nghymru ar gyfer safon uwch a chymwysterau academaidd.

Mae'r adroddiad canlyniadau dysgwyr, a gyhoeddir yn flynyddol, yn dangos perfformiad cyffredinol pob darparwr addysg bellach fel y cymerwyd o gofnod dysgu gydol oes Cymru (LLWR). Mae'r adroddiad yn cynnwys gwybodaeth am ganran yr holl gymwysterau a enillwyd gan ddysgwyr yn erbyn 'cymaryddion cenedlaethol ' cyfredol – y gyfradd gyfartalog a gyflawnwyd ar draws yr holl sefydliadau AB yng Nghymru.

Dros y tair blynedd diwethaf, mae cyfraddau llwyddiant y coleg ar gyfer cymwysterau galwedigaethol wedi cynyddu 3%, prif gymwysterau 6% a'n cyfraddau llwyddo safon uwch wedi cynyddu 9%. Yn ogystal, rydym wedi gweld ein cyfraddau llwyddiant academaidd yn cynyddu 10%. Mae'r cynnydd hwn mewn cyfraddau llwyddo ynghyd â'r nifer cynyddol o ddyfarniadau ac anrhydeddau a gyflawnir gan ein dysgwyr a'r Coleg yn gyffredinol, yn dangos ein hymrwymiad i godi lefelau cyflawniad a rhoi'r dysgu gorau i bob dysgwr profiad sy’n bosibl.

Dywedodd Pennaeth y coleg, Lisa Thomas, "Dyma ein canlyniadau gorau erioed i ddysgwyr ac rydym yn sicr yn ymdrech tîm, sy'n adlewyrchu ffocws di-baid y coleg ar addysgu, dysgu a chymorth i fyfyrwyr rhagorol. Mae'r ffaith ein bod wedi gwella ein canlyniadau'n barhaus dros y tair blynedd diwethaf yn ganlyniad o waith caled, eglurder o ran ffocws a phenderfyniad llwyr i wneud y gorau posibl i bob un o'n dysgwyr. "

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y