Ar-lein, Mae'n arbed amser

Y Cyngor yn ymgynghori ar safle a ffafrir ar gyfer Ysgol Gatholig 3-16 oed

  • Categorïau : Press Release
  • 09 Tach 2020
New catholic school (1)

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn ymgynghori â phreswylwyr, eglwysi, disgyblion, staff a chymunedau lleol ehangach ar y safle a ffafrir ar gyfer ei gynlluniau i adeiladu un ysgol Gatholig a gynorthwyir yn wirfoddol ar gyfer plant 3 i 16 oed.

Bydd adeiladu’r ysgol newydd yn golygu y bydd Ysgol Uwchradd yr Esgob Hedley, Ysgol Gynradd Gatholig Sant Aloysius a Ffeserasiwn Ysgolion Cynradd Catholig Illtyd Sant a’r Santes Fair yn cau. Disgwylir i’r ysgol agor ar y safle newydd ym mis Medi 2023.

Cymeradwyodd y Cyngor y dylai’r pedair ysgol bresennol uno ym mis Medi 2019 a hynny yn dilyn proses ymgynghorol statudol. Y bwriad yw y bydd yr ysgolion yn uno ym Medi 2022, flwyddyn cyn y byddant yn symud i’r safle newydd. Gweler dolenni i adroddiad y Cabinet a'r atodiadau: https://bit.ly/32u4i9T a https://bit.ly/2If6R8C

Mae dau opsiwn yn cael eu cynnig ar gyfer yr adeilad:

  • Byddai Opsiwn A yn golygu y byddai holl adeilad yr ysgol ar y tir i’r de o feysydd chwarae’r Greenie a chynigir rhannu un o’r meysydd chwarae cymunedol a fyddai’n cael ei wella i fod yn gyfleuster ar gyfer pob tywydd. Byddai maes parcio a man gadael a chasglu ar safle uchaf, presennol yr Esgob Hedley.

 

  • Byddai Opsiwn B yr un fath ag Opsiwn A ond yn cynnwys meysydd glaswellt ychwanegol ar safle uchaf presennol yr Esgob Hedley yn hytrach na maes tarmacadam, aml-gwrt ar brif safle’r ysgol i’r de o’r Greenie.

Mae’r Cyngor yn cynnal ymgynghoriad rhwng 9 a 30 Tachwedd. Dewch o hyd i’r dolenni a chynlluniau o’r safle yma: https://www.smartsurvey.co.uk/s/singlecatholicschool/

Mae darpariaeth yn cael ei gynllunio gan y Cyngor Bwrdeistref Sirol a hynny mewn partneriaeth ag Esgobaeth Caerdydd.

Dywedodd Archesgob Caerdydd, y Gwir Esgob George Stack y byddai’r ddarpariaeth newydd yn golygu y byddai pontio di-dor o’r blynyddoedd cynnar hyd at lefel TGAU.

“Bydd yn ein rhoi mewn sefyllfa fanteisiol er mwyn darparu’r cwricwlwm newydd gan roi mantesion taith addysg ddi-dor i’n disgyblion,” ychwanegodd. “Bydd yn ein caniatau i barhau i adeiladu ar yr addysg dda sydd ar hyn o bryd yn cael ei chyflwyno gan yr ysgolion a hynny ar gampws modern.”

Dywedodd y Cynghorydd Lisa Mytton, Aelod o’r Cabinet ar gyfer Dysgu: ”Rydym yn hyderus y bydd ein hysgol newydd yn darparu’r amgylchedd dysgu gorau posib i’n myfyrwyr. Rydym yn gofyn i’r gymuned ein cefnogi drwy ddewis y safle gorau ar ei gyfer.”

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni