Ar-lein, Mae'n arbed amser

Diweddariad ar amhariadau

  • Categorïau : Press Release
  • 05 Rhag 2018
Landslide updated Dec 18

Stryd Fawr Dowlais: Yn ystod y gwaith cloddio mae Dwr Cymru wedi darganfod materion pellach gyda phrif garthffos wedi dymchwel, felly rhagwelir y bydd y Stryd Fawr ar gau tan Ionawr 2019. Oherwydd bod cerbydau'n goryrru yn yr ardal sy'n achosi risg i weithredwyr Dwr Cymru a'r cyhoedd, bydd rhannau’r ffordd fydd ar gau yn cael ei gynyddu i gynnwys y gyffordd yn Market Street yn arwain i'r Stryd Fawr. Bydd mynediad llawn yn parhau i Siocledau OP a'r Engine House.

** DIWEDDARIAD **
Mae Stryd Fawr Dowlais wedi ailagor

Ffynnon Dwyn: Yn dilyn y tirlithriad yn Ffynon Dwyn, mae'r gwaith wedi dechrau o adeiladu wal gynnal 5m o uchder i gefnogi'r briffordd gyda gwaith draenio cysylltiedig. Rhagwelir y bydd y briffordd yn cael ei ailagor erbyn y 14eg Dderwedd.

** DIWEDDARIAD **
Mae Ffynnon Dwyn wedi ailagor

Pontsticill: Mae gwaith i fynd i'r afael â'r tirlithriad ym Mhontsarn yn llawer mwy cymhleth oherwydd cyflwr gwael y tir a'r potensial ar gyfer tirlithriad pellach. Ar hyn o bryd mae rig drilio ar waith yn cynnal tyllau turio a thynnu samplau pridd i ategu ymchwiliad tir manwl. Yn dilyn hyn, dylunir dull priodol o sefydlogi’r llethr. Rhagwelir y bydd cau'r ffordd rhwng Pontsarn a Phontsticill (ger y tŷ Sbaeneg) ar waith tan ddiwedd mis Chwefror 2019, fodd bynnag byddwn yn postio rhagor o wybodaeth pan fydd ar gael.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y