Ar-lein, Mae'n arbed amser

Canlyniadau diweddaraf y profi torfol

  • Categorïau : Press Release
  • 01 Rhag 2020
Chart

Profi Torfol Merthyr Tudful 21-30 Tachwedd

Mae’r data hwn yn dangos y nifer o bobl sydd wedi cael eu profi ledled ein Bwrdeistref Sirol dros y 10 niwrnod diwethaf. Mae 14476 o bobl wedi bod am brawf a dynodwyd 126 o achosion cadarnhaol. Wrth ddynodi’r bobl asymptomatig hyn drwy ein rhaglen profi torfol, byddwn yn parhau i stopio lledaeniad y feirws.

COFIWCH, DIM OND OS NAD OES GENNYCH UNRHYW SYMPTOMAU Y DYLECH YMWELD Â’R CANOLFANNAU HYN

Dylai pobl sydd â symptomau gael prawf ond rhaid archebu prawf drwy un ai ffonio 119 neu fan hyn: https://www.merthyr.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/testing-centres/drive-through-coronavirus-testing-centre/ 

 

Date

Number Tested

Positive

21st November 2020

977

9

22nd November 2020

1072

8

23 November 2020

993

3

24th November 2020

1461

15

25th November 2020

1621

10

26th November 2020

1781

16

27th November 2020

1677

16

28th November 2020

1213

9

29th November 2020

1443

8

30th November 2020

2097

31

 

 

 

Total To date

14476

126

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni