Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ailwampiad Llwyr i ddod i’r Pwll yng Nghanolfan Hamdden Merthyr Tudful

  • Categorïau : Press Release
  • 25 Tach 2019
Exterior view of Merthyr Tydfil Leisure Centre

Mae’r prif bwll yng Nghanolfan Hamdden Merthyr Tudful i gael ei ailwampio’n llwyr i ddatrys problemau ynghylch teils yn codi oddi ar y llawr.

Mae Lles@ Merthyr, sy’n rhedeg y ganolfan, a’r landlord, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi cyhoeddi fod y prif bwll a phyllau dysgwyr am gau o’r mis nesaf i archwilio’r problemau a gwneud yr atgyweiriadau.

Cafwyd problem gyda’r teils er nifer o flynyddoedd a defnyddiwyd amrywiaeth o fesurau i fynd i’r afael â hyn, gan gynnwys defnyddio deifwyr i geisio eu hatgyweirio a defnyddio matiau i’w gorchuddio.

“Does dim dewis arall ond i ddraenio’r pwll ac asesu’r hyn sydd wedi peri i’r teils godi a galluogi atgyweiriadau i gael eu cyflawni,” dywedodd Sally Church, Prif Swyddog Gweithredol Interim Lles@ Merthyr.

“Bydd y pyllau yn cau ar 2 Rhagfyr i baratoi ar gyfer arolwg strwythurol cyflawni a manyleb ynghylch y gwaith sydd i’w lunio. Rydym yn ansicr o’r llinellau amser ar gyfer cau ar hyn o bryd, ond yr amcangyfrif cyfredol yw tua chwe mis.”

Mae cynlluniau ar droed i estyn yr oriau agor yng Nghanolfan Hamdden Aber-fan ac Ynys Owen a chaiff cwsmeriaid eu hannog i ddefnyddio eu haelodaeth yno.

“Gyhyd ag y bo’n ymarferol, byddwn yn symud gweithgareddau i Aber-fan,” dywedodd Sally Church. “Byddwn yn datblygu’r rhaglen a’r amserlen dros y pythefnos nesaf ac yn cysylltu â chwsmeriaid penodol yn ystod y cyfnod hwn.

Gwyddom fod cwsmeriaid wedi bod yn pryderu am y matiau dros dro,” ychwanegodd. “Rydym wrth ein boddau ein bod wedi gallu dynodi cyllid ac edrychwn ymlaen at atgyweiriadau parhaol a fydd yn arwain at amgylchedd llawer gwell i’r holl nofwyr.

“Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau a gobeithiwn allu rhannu’r cynnydd ar yr ailwampio wrth iddo fynd rhagddo.”

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni