Ar-lein, Mae'n arbed amser

'Cynghorau Falch' ar gyfer Balchder Cymru 2019

  • Categorïau : Press Release
  • 20 Awst 2019
LGBTQ+ flag

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a chynghorau ar draws De Cymru yn ymuno gyda'n gilydd unwaith eto i hyrwyddo cydraddoldeb, amrywiaeth a chefnogi LGBTQ + cymunedol ar Falchder Cymru 2019.  

Mae 'Cynghorau Balch' yn dod a chynghorau at ei gilydd yn y De Cymru mewn ffordd weladwy ac Unedig, i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ar gyfer LGBTQ + cymunedau.

Bydd eleni yn gweld Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Caerdydd, Casnewydd, Caerffili, Torfaen, Blaenau Gwent a Pen y Bont yn cymryd rhan yn y digwyddiad 2019.

Ar ddydd Sadwrn 24 Awst, bydd Cynghorau Balch yn cymryd rhan yn orymdaith Balchder Cymru drwy'r canol dinas Caerdydd, a fydd yn gweld cynghorau Mawrth gyda'i gilydd i ddangos eu hymrwymiad a'u cefnogaeth y gymuned LGBTQ + amlwg yng Nghymru. 

Bydd Cynghorau hefyd yn cael stondin yn benwythnos mawr Balchder Cymru ar 24 a 25 Awst, siarad ag ymwelwyr i drafod sut y gall cynghorau wella ar ddarparu gwasanaethau, mynediad a chynhwysiant, ac atal gwahaniaethu LGBTQ + gymuned.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni