Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ailagor Cronfa’r Cyfyngiadau i ymgeiswyr newydd

  • Categorïau : Press Release , Corporate
  • 12 Chwef 2021
og-global-1200 (1)

Mae Llywodraeth Cymru wedi ailagor Grant Cronfa Fusnes Cyfyngiadau yn ôl Disgresiwn i gefnogi busnesau a masnachwyr unigol a effeithiwyd gan gyfyngiadau estynedig Covid-19 a gyhoeddwyd gan Brif Weinidog Cymru ar 29 Ionawr.

Yn wreiddiol, roedd y cynllun yn cefnogi’r sector lletygarwch a’i gadwyn gyflenwi yn unig ond cafodd ei ehangu y mis diwethaf i gynnwys unrhyw fusnesau a masnachwyr unigol a oedd wedi cael eu gorfodi i gau neu wedi profi cwymp o fwy na 40% o ran trosiant.

Dywedodd Aelod Cabinet dros Gyllid a Llywodraethu, y Cynghorydd Andrew Barry: “Mae’r grant wedi bod yn darparu cymorth llif arian i fusnesau i’w helpu i oroesi canlyniadau economaidd y cyfyngiadau estynedig.

“Cafodd ein timau adfywio a refeniw a grantiau lawer iawn o geisiadau y tro diwethaf ac yn anffodus, nid oedd dipyn go lew o’r busnesau lleol yn bodloni’r meini prawf neu roedden nhw wedi ymgeisio’n rhy hwyr. Mae hwn yn rhoi cyfle arall iddyn nhw ymgeisio.”

Dim ond am un Grant Cronfa yn ôl Disgresiwn all busnesau ymgeisio amdano – ni chaniateir ceisiadau lluosog oddi wrth yr un busnes.

Fodd bynnag, gall busnesau a dderbyniodd grantiau oddi wrth y Gronfa ar gyfer cyfnod cyfyngiadau Rhagfyr 2020 – Ionawr 2021, ymgeisio eto.

Bydd y ceisiadau’n dilyn trefn y cyntaf i’r felin sy’n golygu efallai na fydd rhai yn cael eu hystyried ar ôl eu cyflwyno os yw’r holl arian y gronfa wedi’i ymrwymo.

Am wybodaeth bellach a meini prawf darllenwch Ddogfen Canllaw Grant yn Ôl Disgresiwn Cyfyngiadau drwy ddilyn y ddolen hon: https://www.merthyr.gov.uk/resident/coronavirus-covid-19/erf-restrictions-business-fund/

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni