Ar-lein, Mae'n arbed amser

Busnes Cymru: Cynnal Rhith Digwyddiadau a Chyfarfodydd, Merthyr Tudful

  • Categorïau : Press Release
  • 11 Rhag 2020
n1

Bydd y digwyddiad hwn a ddarperir gan Busnes Cymru mewn partneriaeth â Syniadau Mawr Cymru, Coleg Merthyr Tudful, MTEC, Menter Merthyr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful a Hyfforddiant Tudful, yn edrych ar sut mae cynnal digwyddiadau a chyfarfodydd rhithiol llwyddiannus.

Peidiwch â cholli ein digwyddiad rhwydweithio mis Rhagfyr ar gyfer busnesau newydd a busnesau sefydledig ym Merthyr Tudful a'r cyffiniau, a fydd yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 15fed Rhagfyr am 12pm.

Y mis hwn byddwn yn edrych ar sut i gynnal digwyddiadau a chyfarfodydd rhithwir effeithiol. Bydd ein siaradwr gwadd, Claire Farren, Perchennog Farrens, yn siarad â chi am bwysigrwydd cyfarfodydd wyneb yn wyneb ar-lein wrth ysgogi ymgysylltiad, cydweithredu, atebolrwydd a datblygiad personol.

Ymunwch nawr! Am ragor o wybodaeth ac i gofrestru, cliciwch yma. Os ydych chi am ddarganfod mwy am Claire a Farrens, gwyliwch y fideo isod.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni