Ar-lein, Mae'n arbed amser

Dyddiad cau am geisiadau cefnogaeth busnes cyfyngiadau Covid-19

  • Categorïau : Press Release
  • 14 Chwef 2022
Business support fund

Mae gan fusnesau ym Merthyr Tudful tan ddydd Llun, 5 yh heddiw (Chwefror14) i wneud cais am grantiau adfer yn dilyn cyfyngiadau Coronafeirws diweddar.

Dim ond tua 50% o’r busnesau sy’n gymwys sydd wedi gwneud cais am Grantiau Llywodraeth Cymru a gyhoeddwyd y mis diwethaf.

Hyd yn hyn eleni,*, mae’r Cyngor wedi dosbarthu £626,500 mewn 972 o daliadau hunan ynysu yn ogystal â £232,900 mewn taliadau Cynllun Tanwydd y Gaeaf i 1,680 o gartrefi.

Mae cyfanswm o £634,000 wedi ei dalu o raglen Cronfa Wydnwch Economaidd AA, gyda 22 pellach yn derbyn £54,000 yr wythnos nesaf.

Mae £79,000 mewn cefnogaeth o’r Gronfa Fusnes Frys i 77 busnes, gyda 47 mwy yn disgwyl taliadau'r wythnos nesaf ar ôl cynnal gwiriadau.

Dwedodd yr aelod Cabinet dros Lywodraethant ac Adnoddau'r Cyng. Chris Davies: “Mae ein timau Refeniw, Budd-dal ac Adfywio Cymunedol wedi bod yn gweithio dros y penwythnosau yn prosesu'r ceisiadau.

“Ond, mae angen i lawer o fusnesau gysylltu er mwyn hawlio grantiau maent yn gymwys i’w dderbyn. Mae llawer o arian i’w hawlio, a dyw’r broses ddim yn galed.

“Ni fydd y cynllun yn cael ei ymestyn gan Lywodraeth Cymru, felly 5 yw'r cyfle olaf.”

I ddarllen mwy a gwneud cais am gyllid, ewch at:https://bit.ly/3Ad4ji7

*Ffigyrau yn gywir ar Chwefror 9.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni