Ar-lein, Mae'n arbed amser

Safonau Masnach – Atafaeliad Nwyddau

  • Categorïau : Press Release
  • 16 Awst 2019
Cigarettes

Mae Gwasanaeth Safonau Masnach yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi cyflawni archwiliad ar leoliad busnes yng nghanol y dref ble y cafodd swm mawr o sigaréts anghyfreithlon eu hatafaelu.

Bydd archwiliadau’n digwydd i’r mater hwn bellach.

Hysbysodd Safonau Masnach eu bod yn derbyn cynnydd o ran gwybodaeth am gyflenwad o sigaréts a thybaco anghyfreithlon ac maen nhw’n apelio i’r cyhoedd eu cynorthwyo i ddarparu gwybodaeth.

Dywed Paul Lewis, Rheolwr Safonau Masnach “Mae angen cymorth y cyhoedd arnom i fynd i’r afael â’r broblem hon sydd ar ei thyfiant. Dangosodd brawychiad iechyd diweddar ym Mhowys y risg o brynu nwyddau tybaco rhad ac roedd hefyd yn pryderu fod plant yn prynu oddi wrth fasnachwyr anghyfreithlon.”

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â’r Gwasanaeth Safonau Masnach ar (01685) 725000 neu e-bostio tstandards@merthyr.gov.uk. Caiff yr holl wybodaeth ei chadw’n gwbl gyfrinachol.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni