Ar-lein, Mae'n arbed amser

Busnesau Treharris yn ddiogel i fynd!

  • Categorïau : Press Release
  • 09 Medi 2020
Treharris PPE

Mae canol pentref Treharris wedi cael ei wneud yn amgylchedd mwy diogel i siopa ynddo ar ôl i’r Cyngor roddi Offer Diogelu Personol ODP i nifer o fusnesau lleol.

Cyflwynodd swyddogion yr ODP i fwy na dwsin o leoliadau yn cynnwys menig, hylif diheintio dwylo, mygydau wyneb a feisoriau, a sticeri llawr.

Ymhlith y busnesau a dderbyniodd offer oedd Caffi Stryd Perrot, Meithrinfa Ddydd Wyn Bach, Siop Trin Gwallt Jas Hair Design, Treharris Sportsgear, A&S Jones, Celebrations, Acorn Travel, First 4 Rentals, Karl’s Cars, Siop Gyfleus Sgwâr Top, Arra Cleaning a Fferyllfa R&M Parry.

Aeth yr aelod ward lleol y Cynghorydd Gareth Richards i ymweld â phob un i wirio eu bod nhw’n hapus gyda’u stoc.

“Mae ein holl fusnesau wrthi’n masnachu eto, gan ddod â theimlad o normalrwydd yn ôl i Dreharris, a oedd yn fawr ei angen,” dywedodd. “Roedden nhw’n falch o dderbyn yr ODP ac roedd pawb yn hyderus eu bod yn gweithredu’n ddiogel.”

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni