Ar-lein, Mae'n arbed amser

Projectau diwylliant Cymraeg yn rhannu cyllid gwerth bron i £100,000

  • Categorïau : Press Release
  • 01 Maw 2022
Ffos-y-fran logo

Mae projectau Cymraeg a diwylliant ym Merthyr yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi trwy rannu bron i £100,000 mewn grantiau gan gronfa gymunedol leol.

Mae rhaglen Grantiau Cronfa Ganolog Gymunedol Ffos-y-fran yn cefnogi sefydliadau o gylchoedd meithrin Cymraeg i grwpiau cymunedol ac ysgolion.

Mae project celf Artis Cymuned wedi derbyn £5,000 ar gyfer hyfforddiant corawl a chostau eraill ar gyfer y grŵp sy’n cwrdd yn wythnosol yn Theatr Soar; mae grŵp Cymuned Pontsticill wedi derbyn £4,500 ar gyfer projectau Cymraeg yn cynnwys cwrs ar gyfer enwau lleoedd Cymraeg a dathliadau.

Mae Ysgol Santes Tudful yn derbyn cyllid o £5,000 er mwyn dathlu pen-blwydd yn 50 oed a dathliadau yn cynnwys arddangosfa a pherfformiadau ar gyfer y cyhoedd.

Sefydlwyd Cronfa Ganolog Gymunedol Ffos-y-fran gan y Cyngor Bwrdeistref Sirol mewn cydweithrediad gyda chwmni mwyngloddio lleol Merthyr Tudful (De Cymru) Cyf. 

Mae’n cyfrannu  £1 am bob tunnel o lo a werthir o gynllun adferiad tir Ffos-y-fran, ac ers ei agor yn 2007, mae mwy na £6m wedi ei ddyfarnu i grwpiau ac achosion da.

Dwedodd Pencampwr Iaith Gymraeg y Cyngor, y Cyngh. Geraint Thomas: “Roeddem wrth ein bodd yn derbyn ceisiadau gan amrywiaeth o brojectau diwylliant ac iaith Gymraeg, sy’n profi'r diddordeb mewn adfywio'r iaith sydd gan drigolion Merthyr Tudful.”

For further information or an intermediate application form please go to our webpage https://www.merthyr.gov.uk/resident/regeneration/ffos-y-fran-community-fund/ or contact the Ffos-y-fran Benefit Fund Coordinator on 01685 726225 or ffosyfran@merthyr.gov.uk

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni