Ar-lein, Mae'n arbed amser

Beth yw eich safbwyntiau am brofion COVID?

  • Categorïau : Press Release
  • 28 Hyd 2020
coronavirus testing

Ydych chi wedi cael eich profi am Coronafeirws yn ddiweddar; ddim yn gwybod sut i gael mynediad at brawf; neu efallai’n gyndyn o fynd i un o’n canolfannau? Rydyn ni eisiau clywed gennych chi!

Rydyn ni wedi lleoli canolfannau profi COVID-19 ledled ein cymunedau, a nawr rydyn ni am wybod beth yw eich meddyliau a’ch safbwyntiau am y broses brofi. Wrth dreulio rhai munudau i gwblhau’r cwestiynau canlynol, byddwch yn ein helpu ni i ddynodi unrhyw rwystrau posibl i’r profi a allai fod yn cyfrannu at gynnydd yng ngraddfeydd y feirws yn ein cymunedau.

Mae’n bwysig iawn fod unrhyw un sy’n profi UNRHYW symptomau o COVID-19 yn derbyn prawf cyn gynted ag sy’n bosibl. Nid yn unig yw hyn yn diogelu pawb sy’n agos atoch chi, ond hefyd rhai o aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

Cymerwch ran yn arolwg profion Covid-19 Bwrdd Iechyd Cwm Taf yma

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau