Ar-lein, Mae'n arbed amser

Profiad gwaith i gynyddu eich cynnig ar waith

  • Categorïau : Press Release
  • 27 Tach 2019
Milena Wilawer

Cofrestrodd Milena Wilawer i brosiect Cronfa gymdeithasol Ewropeaidd, Sgiliau gwaith i oedolion 2, Mis Gorffennaf 2018, i helpu gynyddu ei sgiliau gwaith.

Ar ôl mynychu cyrsiau amrywiol yn cynnwys gweinyddiaeth busnes, TG a dosbarth Meistr Rheolaidd, teimlodd Milenia a byddai'n elwa gan gymorth cyflogaeth uniongyrchol i alluogi hi i gynyddu ymhellach.

Cynigwyd cefnogaeth iddi gan swyddog gweithrediad Meithrin, Darparu a Mynnu prosiect Sgiliau Gwaith i Oedolion 2. Cwrddodd y ddau i ddrafftio cynllun i gynyddu ei chyflogadwyedd. Roedd hyn yn cynnwys diweddaru ei CV, darparu sgiliau cyfweliadau, cynorthwyo ceisio am swyddi ac archwilio cyfleoedd profiadau gwaith.

Fel rhan ei chynllun gwaith gymhwysodd Milena i wneud profiad gwaith gydag adran adnoddau Dynol yng Nghyngor Sir Merthyr Tudful i gynyddu ei phrofiad mewn amgylchedd swyddfa. Ar ôl cwblhau ei phrofiad gwaith roedd Milena yn awyddus i rannu ei phrofiad cadarnhaol.

Meddai Milena am ei phrofiad gwaith " Roedd y cyrsiau bob amser yn amrywiol ac yn ysgogol, sicrhaodd y tîm fy mod yn cael ystod amrywiol o adnoddau Dynol a thasgau gweinyddiaeth, rhai yn fwy o sialens na eraill. Helpodd y tîm i fi i ddatblygu a symud ymlaen. Rwyf wedi bod mor freintiedig i fod yn rhan o'r adran ar dîm drefnu dwy eisiau dweud diolch yn fawr iawn i bob person wnaeth helpu fi ar y siwrne ac am helpu fi datblygu fy sgiliau ân hyder."

Teimlai Milena am y gefnogaeth a ddarperir trwy sgiliau gwaith i oedolion a gweithrediad Meithrin, Darparu a Mynnu, am eu bod wedi fod yn amhrisiadwy ac yn gadarnhaol y bydd yn llwyddo yn y dyfodol agos iawn i sicrhau ei swydd ddelfrydol ym maes gweinyddu.

All Sgiliau Gwaith i Oedolion 2 a Gweithrediad Meithrin, Darparu a Mynnu darparu cefnogaeth a hyfforddiant am ddim i unigolion cyflogedig a hoffai symud ymlaen yn eu gyrfa bresennol neu a hoffai newid gyrfa.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ar dîm ar 01685 727070 – wsfa2@merthyr.gov.uk neu ffeindio ni ar Facebook: Working Skills for Adults 2 - Merthyr Tydfil

 

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni