Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwaith ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd Merthyr Tudful

  • Categorïau : Press Release
  • 03 Gorff 2019
New bus station artist's impression


Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi cyhoeddi bod gwaith gwerth miliynau ar fin dechrau ar orsaf fysiau newydd yng nghanol tref Merthyr Tudful.

Mae’r adeiladu yn barod i ddechrau ar safle’r cyn orsaf heddlu ar Stryd yr Alarch ar 15 Gorffennaf a disgwylir iddo ddod i ben yn ystod hydref 2020. Mae’r orsaf fysiau bresennol oddi ar Stryd y Castell a bydd honno’n parhau i weithredu tan hynny.

“Ar ôl blynyddoedd o gynllunio, rydym wrth ein boddau y bydd yr adeiladwr ar y safle ac y bydd y gwaith yn dechrau ymhen rhai wythnosau,” dywedodd y Cynghorydd Kevin O’Neill.

Yr adeiladwr a benodwyd yw’r cwmni adeiladu ac adfywio Morgan Sindall, sydd ag enw da am gyflawni prosiectau cymhleth ar amser ac oddi fewn i gyllideb.

Bu’r cwmni’n ymwneud ag amryw helaeth o gynlluniau adeiladu yng Nghymru dros y blynyddoedd diweddar, gan gynnwys Ysgol Gymunedol Tonyrefail, £44m; Gardd-bentref Loftus yng Nghasnewydd, £30m; ac adeiladu Ysgol Gynradd Six Bells yn Abertyleri, £7m.

Cafodd y prosiect ei gyd-gynllunio ag Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-ranbarth Caerdydd a bydd y Cyngor yn cadw gwasanaethau proffesiynol Capita i gefnogi rheoli’r contract adeiladu.

Fel rhan o’r contract, bydd Morgan Sindall yn cynnal digwyddiad ‘Cwrdd â’r Prynwr’, gan gynnig cyfleoedd cadwyn gyflenwi i fusnesau lleol.

Caiff yr orsaf fysiau newydd ei lleoli’n nes at orsaf reilffordd y dref gan greu cyfleuster cyfnewidfa drafnidiaeth fodern o ansawdd uchel. Bydd hefyd yn galluogi cyfleoedd datblygu cyffrous newydd i’w hystyried ar gyfer safle’r orsaf fws gyfredol.

“Unwaith eto, rydym ni’n ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am ddarparu’r £10m o arian ar gyfer y datblygiad a fydd yn cydweddu â’i fuddsoddiad sylweddol yn Llinellau Craidd y Cymoedd,” dywedodd y Cynghorydd O’Neill.

“Rydym yn hyderus y bydd ein preswylwyr wrth eu boddau â’r cyfleuster hwn sy’n fawr ei angen ac ar flaen y gad ac a fydd yn sbarduno cam nesaf prif gynllun ailddatblygu ar gyfer dyfodol canol y dref.”

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni