Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ymgynghoriad Cyllideb 2019/20

  • Categorïau : Press Release
  • 04 Hyd 2018
default.jpg

Dros yr ychydig fisoedd nesaf, bydd Cabinet y Cyngor allan ledled y Fwrdeistref Sirol yn gofyn i chi, ein preswylwyr, sut yr ydych chi’n meddwl y dylai’r Cyngor wario ei gyllideb ar gyfer 2019/20.

Fel y byddwch yn ymwybodol ohono, mae Merthyr Tudful, fel awdurdodau lleol eraill ledled Cymru, wedi gweld lleihad parhaus o ran arian oddi wrth Lywodraeth Cymru. Y mae hyn yn golygu ein bod ni’n gorfod edrych ar sut y mae’r Cyngor yn cyflenwi ei wasanaethau’n barhaus, tra bo gwerth am arian yn cael ei ddarparu i’n cwsmeriaid hefyd.

Y mae’n bwysicach nac erioed i geisio cael eich safbwyntiau cyn gosod y gyllideb ac anogwn ein holl breswylwyr i fynychu un o’r sesiynau ymgynghori a restrir isod. Bydd Cabinet y Cyngor ar gael i ateb cwestiynau a hefyd derbyn unrhyw awgrymiadau effeithiolrwydd a fydd yn ein cynorthwyo ni wrth i ni ddarparu gwasanaethau effeithiol ac effeithlon yn y dyfodol.  

Amserlen Ymgynghori Cyllideb 2019/20

Digwyddiad

Dyddiad

Amser

Canolfan Siopa Santes Tudful

Dydd Mawrth 9 Hydref

10.00 am – 2.00 pm

 

Canolfan Gymunedol Aberfan

Dydd Llun 15 Hydref

10.00 am - 2.00 pm

 

Coleg Merthyr Tudful

Dydd Mercher 17 Hydref

12.00 am - 2.00 pm

Llyfrgell Treharris

Dydd Llun 22 Hydref

10.00 am - 2.00 pm

Tesco

Tuesday 23 Hydref

11.00 am  - 2.00 pm

M&S

 

Dydd Iau 25 Hydref

11.00 am – 2.00 pm

Canolfan Hamdden

Merthyr Tudful

 

Dydd Mercher 7 Tachwedd

4.00 pm – 7.00 pm

Derbynfa Canolfan Ddinesig Merthyr Tudful

Dydd Llun 12 Tachwedd

11.00 am – 2.00 pm

 

Os na allwch fod yn bresennol mewn digwyddiad ymgynghori gallwch gwblhau holiadur y gyllideb ar wefan y Cyngor neu ar ei dudalennau cyfryngau cymdeithasol.

Am wybodaeth bellach neu i dderbyn copi papur cysylltwch â’r Adran Cyfathrebiadau, Ymgynghori ac Ymgysylltu ar 01685 725052/5087/5155,neu gallwch e-bostio: Corporate.Communications@merthyr.gov.uk

Noder:  Mae’n bosibl y caiff digwyddiadau ymgynghori ychwanegol eu hychwanegu at yr amserlen. Gwiriwch wefan y Cyngor a’r tudalennau cyfryngau cymdeithasol am y diweddaraf.

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Cysylltwch â Ni

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y