Ar-lein, Mae'n arbed amser

Gwybodaeth Bwysig am Draffig a Mynediad Dydd Sul 24 Mawrth 2019

  • Categorïau : Press Release
  • 19 Maw 2019
Half-marathon start 2018

Bydd Hanner Marathon Merthyr Griffin Mill yn digwydd ddydd Sul 24 Mawrth 2019. Mae’r digwyddiad hwn yn ei 5ed flwyddyn bellach a disgwylir iddo ddenu tua 800 o redwyr, nifer ohonynt yn codi arian ar gyfer elusennau lleol a chenedlaethol.

Bydd y ras yn dilyn trywydd Taith Trevithick a Thaith y Taf a bydd yn peri peth newidiadau dros dro i lwybrau traffig arferol am gyfnod cyfyngedig. Wrth gynllunio’r digwyddiad, cafodd pob ymdrech ei wneud i greu cyn lleied â phosibl o ymyrraeth wrth gau’r ffyrdd. Pan fydd ffyrdd wedi eu cau, caiff gwyriadau eu harwyddo’n glir i sicrhau fod mynediad o gwmpas y dref yn parhau i yrwyr a thrafnidiaeth gyhoeddus.

Ffyrdd i’w cau, neu eu cau’n rhannol, ddydd Sul 24 Mawrth 2019:

A4102 rhwng Aldi a Rhydycar

Teras Millbourne

Stryd Fawr

Clos Millbourne

Stryd Plymouth

Bryn-teg Isaf

Gerddi Trevithick

Clos Allt y Rhedyn

Stryd Warlow

A4054 Heol Caerdydd rhwng diwedd Toedyrhiw i Ynys Owen

Stryd Ernest

Lôn ar waelod Stryd Treharne

Stryd Clare

Lôn ar waelod Stryd Glyndŵr

Bro Dawel

Maes Gray

Lôn Pease

Pont-y-gwaith Heol y Bont

Maes Wesle

Bryntaf

Cigant Canobie

Heol Cwmdu

Bryntaf

Heol yr Onnen

Nant Y Coed

Heol y Graig gan arwain at Lwyn Anthony / Taith y Taf

Stryd Gethin (Abercannaid)

Clos Glyndyrus

Sgwâr Lewis

Bydd y ffyrdd ar gau rhwng 9.30am a 2:30pm. Mae’r ras yn dechrau am 10.00am a byddwn yn gweithredu amserlen ailagor ddynamig o 10:40am ymlaen, gan ddilyn amserlen ailagor a amcangyfrifir i fod fel a ganlyn:

Milltir 1 – 2: ailagor erbyn 10.40am – Mae hyn yn cynnwys A4102, Stryd Fawr, Stryd Plymouth, Gerddi Trevithick, Stryd Warlow, Stryd Wernest, Stryd Clare, Bro Dawel, Lôn Pease, Teras Millborune a Chlos Millborune.

Milltir 2.5 – 5: ailagor erbyn 11.00am

Milltir 5 – 6.5: ailagor erbyn 11.15am

Caiff gwybodaeth bellach ynghylch hyn ei harddangos ar arwyddion yn y ffyrdd dan sylw, cyn y digwyddiad.

Gwerthfawrogwn eich dealltwriaeth ynghylch unrhyw anghyfleustra y byddwch yn ei brofi yn sgil y cyfyngiadau hyn, a gobeithio bydd yr hysbysiad rhagblaen hwn yn helpu o ran cynllunio eich taith o gwmpas y ffyrdd cau.

Croesawn gefnogaeth ein preswylwyr lleol, i ddod draw a chefnogi ein digwyddiad ar y dydd. Bydd y ras yn agos at eich eiddo felly dewch allan i ddangos eich cymeradwyaeth i’n rhedwyr a chefnogi’r digwyddiad cymunedol ffantastig hwn.

Gadewch ragor o amser ar gyfer eich taith, i’ch galluogi chi i fynd ar eich taith fore dydd Sul.
Os yw’n ofynnol i chi gael rhagor o wybodaeth, neu restr fanwl o’r gwyriadau a fydd mewn lle, gallwch gysylltu drwy e-bost info@merthyrhalfmarathon.co.uk

Cofion,

Tîm Digwyddiad Hanner Marathon Griffin Mill

Dod o hyd i swyddi newyddion

Gallwch chwilio ein swyddi blaenorol ar gyfer eitemau sy'n cyfateb i'ch diddordebau

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y