Blog Arweinwyr

Ar-lein, Mae'n arbed amser

Ewch i mewn i'r Nadolig

  • .
  • 22 Tach 2018

Roeddwn yn falch tu hwnt i fod yn rhan o agoriad Cynhadledd y Myfyrwyr yng Ngholeg Merthyr ar 15 Tachwedd. 

Roedd yn wych gweld cymaint o grwpiau’n cael eu cynrychioli yno gan gynnwys Ysgolion Eco, Grid De Cymru ar gyfer Dysgu, Nyrsys Ysgol, TEDS - cam-drin sylweddau, Heddlu De Cymru, Holos,  Merthyr Tudful Mwy Diogel, Mind Merthyr a’r Cymoedd, Kidscape, Ysgolion Iach a Fforwm Ieuenctid Merthyr Tudful.

Roedd y Gynhadledd yn gyfle gwych i atgyfnerthu pwysigrwydd presenoldeb ac mae’r wythnos hon yn dynodi ‘Wythnos Presenoldeb Ysgol’ gyntaf y Fwrdeistref Sirol a lansiad ymgyrch ‘Colli Ysgol, Colli Allan.’ 

Darllen mwy

Leader's Blog

  • Leader of Merthyr Tydfil County Borough Council, Kevin O'Neill
  • 13 Tach 2018

Leader's Blog

Darllen mwy
A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y