Ar-lein, Mae'n arbed amser

Grantiau Gwisg Ysgol

Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru - Mynediad 

Mae Grant Datblygu Disgyblion Llywodraeth Cymru yn cynorthwyo disgyblion cymwys i gael dillad ysgol, offer, dillad chwaraeon a dillad ar gyfer gweithgareddau y tu allan i’r ysgol. Mae’r cynllun yn cael ei dargedu’n benodol at ddisgyblion sy’n gymwys ar gyfer Prydiau Ysgol Am Ddim (nad sy’n cael eu diogelu yn sgil pontio) ac sydd:  

  • yn dechrau mewn dosbarth derbyn neu blwyddyn 3 mewn ysgol gynradd
  • yn dechrau ym mlwyddyn 7 neu blwyddyn 10 mewn ysgol uwchradd
  • yn oedran 4, 7, 11 neu 14 mlwydd oed ar ddechrau’r flwyddyn ysgol mewn ysgol arbennig, mewn canolfan adnoddau arbennig neu uned gyfieirio ar gyfer disgyblion
  • Cyllid ar gyfer plant sy'n derbyn gofal ar gael ym mhob blwyddyn ysgol

Bydd y grant yn cael ei ddyfarnu’n awtomatig os yw’ch ysgol yn gymwys ar gyfer Prydiau Ysgol Am Ddim (nad sy’n cael eu diogelu yn sgil pontio.) neu ar gyfer plant sy'n derbyn gofal gyda'r Awdurdod Lleol. Cysylltwch â’r ysgol unigol am fanylion ynghylch sut a phryd y bydd y grant yn cael ei ddyfarnu.

Grant Dillad Nodweddiadol 

Mae lwfansau tuag at gostau dillad ysgol nodweddiadol yn cael eu dyfarnu i ddisgyblion sy’n mynychu ysgolion uwchradd. Telir lwfansau ar ddechrau pob un o bum mlynedd eich plentyn yn yr ysgol uwchradd.

Darperir Grant Dillad Nodweddiadol ar hyn o bryd ar gyfer plant lle y mae’r rhiant neu’r gwarcheidwad yn gymwys ar gyfer Prydiau Ysgol Am Ddim ar y dyddiad cymwys 13 wythnos cyn dyddiad dechrau’r tymor ym mis Medi.

Bydd y grant yn cael ei ddyfarnu’n awtomatig os yw’ch ysgol yn gymwys ar gyfer Prydiau Ysgol Am Ddim (nad sy’n cael eu diogelu yn sgil pontio.) Cysylltwch â’r ysgol unigol am fanylion ynghylch sut a phryd y bydd y grant yn cael ei ddyfarnu.

A oeddech yn chwilio amdano?

Hysbysebion

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y