Ar-lein, Mae'n arbed amser

Taliadau Cymorth i Ofalwyr Di-dâl

Mae ceisiadau ar gyfer y Cynllun Cefnogaeth Gofalwyr Di Dâl wedi dod i ben ac nid yw bellach yn  bosib gwneud ceisiadau.

Byddwn yn parhau i brosesu ceisiadau sydd wedi ei derbyn nes i bob ymgeisydd llwyddiannus gael eu talu. Mae gennym tan 25/11/2022 i wneud yr holl daliadau.

Does dim angen cysylltu gyda ni i holi am eich cais gan y bydd hyn yn oedi ein gallu i wneud taliadau.

Cysylltwch â Ni