Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff

Ymgyrch CTEG (Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff)

Rhwng Medi 2020 a Mawrth 2021 mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi cyflogi swyddog i archwilio biniau olwynion sy’n cael eu gosod allan am gasgliadau gan breswylwyr, i ddynodi a oes eitemau CTEG wedi eu gosod yn y bin.

Pan fydd yr eitemau hyn yn cael eu darganfod, cysylltir â’r preswylydd a’i hysbysu ar y weithdrefn gywir ar gyfer cael gwared arnynt oherwydd gall yr eitemau hyn gael eu hailgylchu neu eu hailddefnyddio.

Caiff CTEG ei ddosbarthu fel unrhyw eitem sydd â phlwg neu fatri. Mae tiwbiau a bylbiau fflwresent yn cael eu dosbarthu fel CTEG hefyd.

Gellir gosod eitemau bach CTEG hyd at faint popty microdon ar ben y blwch ailgylchu, bag ailgylchu neu flwch troli (yn yr ardaloedd ble mae’r rhain ar gael) i’w casglu ar y dydd casglu perthnasol. Gellir hefyd fynd â’r eitemau hyn i’r Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff y Cartref.

Gellir mynd ag eitemau CTEG mwy o faint i’r Canolfannau Ailgylchu a Gwastraff y Cartref.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â 01685725000 neu e-bostio wasteservices@merthyr.gov.uk

Cysylltwch â Ni