Ar-lein, Mae'n arbed amser

Coronafeirws

Lefel rhybudd 0

Mae Cymru oll ar lefel rhybudd 0. Beth sydd angen ichi wneud ar lefel rhybudd 0.

Testing

Information on the testing options currently available in Merthyr Tydfil

Profi Torfol

Information on the data received from Mass Testing

Brechlyn COVID-19

Gwybodaeth ar y brechlyn, Canolfannau Brechu Cymunedol a cwestiynnau cyffredin

Lleoedd Ysgolion, Gweithwyr Allweddol Hanfodol a Phrydau Ysgol am Ddim

Information about school places for critical workers and free school meals

Cau Ysgolion neu Ddosbarth a gofal plant

Cau Ysgolion neu Ddosbarth a gofal plant

Cynllun Taliad Hunanynysu

Cynllun Taliad Hunanynysu

Casgliadau Sbwriel, Ailgylchu a Gwastraff Swmpus

Casgliadau Sbwriel, Ailgylchu a Gwastraff Swmpus

Taliadau Tai Dewisol (TTD)

Cymorth ychwanegol pan rydych chi’n ei gweld hi’n anodd talu’ch rhent.

Angladdau a Mynwentydd

Canllawiau i aelodau’r cyhoedd ar effaith cyfyngiadau coronafeirws ar angladdau

Births, Deaths and Marriages

Births, Deaths and Marriages

Business Support - COVID 19

Business Support - COVID 19

Public Health

coronavirus

Council Tax

Council Tax

Canllaw Cyflenwi Bwyd a Chludfwyd

Yn dilyn cyfyngiadau newydd y Llywodraeth a osodwyd ar dafarndai, tai bwyta, caffis ac yn y blaen yn ystod pandemig Coronafeirws (COVID-19) mae’n bosibl y byddwch am newid y modd y mae eich busnes yn gweithredu ac yn arallgyfeirio, er enghraifft, drwy ystyried hysbysebu a darparu bwyd o’ch bwydlen arferol neu seigiau i’w cyflenwi neu fel cludfwyd.

Parks and Open Spaces

Parks and Open Spaces

Contact Centre

Contact Centre

Social Services

Social Services

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y