Ar-lein, Mae'n arbed amser

Brechlyn COVID-19

Mae brechlyn COVID-19 bellach yn gael eu roi ledled Cymru ac yw’r rhaglen frechu fwyaf a welodd y wlad erioed

Ym Merthyr Tudful mae Canolfan Brechu Cymunedol (CBC) yn gweithredol yngh Nghanolfan Hammden Merthyr Tudful ac mae brechiadau hefyd ar y gweill mewn Ysbytai, Meddygfeydd Meddygon Teulu a Chartrefi Gofal.

Nodwch: Mae brechiadau mewn CBC trwy apwyntiad yn unig. Peidiwch â mynychu os nad oes gennych apwyntiad.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Tag Morgannwg.

Cysylltwch â Ni

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y