Ar-lein, Mae'n arbed amser

Profi Torfol

Gall pawb sy'n byw, yn gweithio neu'n astudio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful bellach gael prawf Covid-19 am ddim. Dewiswch yr opsiwn isod sy'n berthnasol i chi.

Nid oes angen i chi archebu lle am brawf, gallwch alw heibio un o’n canolfannau profi.

Bydd Canolfan Hamdden Merthyr Tudful ar agor ar gyfer profion o 9.00am ddydd Sadwrn 21 Tachwedd. Byddwn yn ychwanegu rhagor o safleoedd profi fan hyn pan fyddan nhw ar agor.

Profi Torfol ar gyfer unigolion sydd heb symptomau

Ydych chi’n ddi-symptom? Gall unrhyw un nad sydd â symptomau Covid -19 gael prawf am ddim.

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Profi Torfol

Darllenwch yr atebion ar gyfer y cwestiynau mwyaf cyffredin.

Safleoedd Profi COVID-19

Safleoedd Profi Merthyr Tudful COVID-19

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y