Ar-lein, Mae'n arbed amser

Cau Ysgolion neu Ddosbarth a gofal plant

Mae'r newyddion bod nifer o ysgolion/lleoliadau gofal plant yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wedi derbyn achos(au)  Covid-19 yn bryder i bawb.

Hyd yma, rydym yn ymwybodol o'r canlynol sydd wedi cael ei effeithio:

Ysgol Dyddiad Wedi’I hysbysu Cymryd camau
Ysgol Gymunedol Abercanaid 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Gymunedol Bedlinog 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Caedraw 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Caedraw 04/03/2021

Gofynnir i Ddosbarth 2/3 MW ynysu tan 14/03/21, oni bai ei fod yn cael ei hysbysu'n wahanol.

Ysgol Gynradd Parc Cyfarthfa 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Dowlais 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Edwardsville 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Edwardsville 03/03/2021

Gofynnir i Dosbarth 1/2 PH ynysu tan 11/03/21.

Ysgol Gynradd Gellifaelog 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Goetre 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Gwaunfarren 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Heolgerrig 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Pantysgallog 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Gatholic St Aloysius 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Gatholic St Mary 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Gatholic St Illtyd 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Trelewis 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Troedyrhiw 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Twynyrodyn 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Gymunedol Ynysowen 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Coed y Dderwen 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Coed y Dderwen 08/03/2021

Gofynnir i'r feithrinfa ynysu tan 15/03/21, oni bai ei bod yn cael ei hysbysu'n wahanol.

Ysgol Gymraeg Rhyd-y-grug 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Santes Tudfil 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Gynradd Y Graig 12/02/2021

Ar agor ar gyfer disgyblion y Cyfnod Sylfaen o Ddydd Mawrth 23 Chwefror. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu gan yr ysgol. Bydd dysgu ar-lein yn parhau ar gyfer disgyblion CA2.

Ysgol Uwchradd Afon Taf 05/01/2021

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru bydd yr ysgol yn aros ar gau. Bydd gweithgareddau dysgu ar-lein yn cael eu darparu ar gyfer pob dysgwr. Rhoddir rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y bydd ar gael.

Ysgol Uwchradd Gatholic Bishop Hedley 05/01/2021

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru bydd yr ysgol yn aros ar gau. Bydd gweithgareddau dysgu ar-lein yn cael eu darparu ar gyfer pob dysgwr. Rhoddir rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y bydd ar gael.

Ysgol Uwchradd Cyfarthfa 05/01/2021

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru bydd yr ysgol yn aros ar gau. Bydd gweithgareddau dysgu ar-lein yn cael eu darparu ar gyfer pob dysgwr. Rhoddir rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y bydd ar gael.

Ysgol Uwchradd Pen y Dre 05/01/2021

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru bydd yr ysgol yn aros ar gau. Bydd gweithgareddau dysgu ar-lein yn cael eu darparu ar gyfer pob dysgwr. Rhoddir rhagor o wybodaeth cyn gynted ag y bydd ar gael.

Ysgol Arbennig Greenfield 02/03/2021

Ysgol ar agor. Capasiti’n gyfyngedig i 50%

Uned Cyfeirio Disgyblion 05/01/2021

Ar agor i bob disgybl

Cyn Ysgol Plant Bach Ar Agor Fel Arfer
Cyn Ysgol Galon Uchaf Ar Agor Fel Arfer
Lywnog Bychain Bedllwynog Ar Agor Fel Arfer
Cylch Meithrin Pentrebach Ar Agor Fel Arfer
Ysgol Feithrin Coed-y-Dderwen 08/03/2021

Gofynnir i holl blant meithrin y bore i hunanynysu. Bydd grwpiau meithrin y bore a’r prynhawn ar gau o Ddydd Gwener 5 Mawrth. Bydd y grwpiau’n ailagor o Ddydd Llun 15 Mawrth.

A-Y o Wasanaethau
A B C Ch D dd E F Ff G ng H I L Ll M N O P ph R Rh S T th U w Y